De uitdaging van USE

Wie voorop wil lopen, moet ook willen investeren.

Die uitdaging gaan we bij USE elke dag aan. We steken veel tijd in kijken, zoeken, denken en proberen. Juist door die inspanningen komen we tot de baanbrekende producten en oplossingen waarmee we u als opdrachtgever vooruit kunnen helpen. Centraal in ons speelveld, dat bestaat uit vijf deelgebieden, is USE de wijze uil die 360 graden om zich heen kan kijken. Dankzij onze totaalvisie kunnen we de grenzen tussen disciplines overstijgen en verbanden leggen, bijvoorbeeld tussen concepten en applicaties. De beste benadering voor structureel succes − voor ons en vooral ook voor u.

1. Applications

Het begint allemaal bij de applicaties: wat moeten onze producten en oplossingen in de praktijk doen? We gaan niet alleen op zoek naar de behoefte van onze klant, maar ook naar die van de klanten van onze klant (bijvoorbeeld: de vliegmaatschappijen die een luchthaven bezoeken). Onze USErs doen veel veldwerk om te onderzoeken hoe het er in de praktijk aan toegaat en welke specifieke vraagstukken er spelen. Om een concreet voorbeeld te noemen: het asfalt van een start- en landingsbaan is extreem scherp, om de banden van vliegtuigen maximale grip te geven. Onze kabels moeten straks over dit asfalt worden getrokken. Alleen al in dat opzicht is hier dus sprake van extreme omstandigheden (een ‘harsh environment’). Hoe kunnen we daar het best mee omgaan?  

2. Technology

Onze oplossingen moeten functioneren onder extreme omstandigheden (in ‘harsh environments’). Niet alleen vanwege fysieke factoren maar ook omdat het gaat om situaties waarin mensen hun werk per definitie onder stress moeten doen. Als iets niet werkt (zoals een lamp), moet daar zo snel mogelijk een melding van komen. Maar in onze concepten bieden we ook aanvullende functionaliteit. Onze slimme sensoren kunnen bijvoorbeeld ook onbekende objecten op de start- en landingsbaan detecteren. En zelfs als alles naar behoren werkt, laat ons systeem dat weten door middel van een ‘hartslag’. Natuurlijk, aangezien veiligheid van het allergrootste belang is, gebruiken we uitsluitend bewezen technologie. Maar daaraan geven we in onze concepten wel steeds nieuwe en innovatieve toepassingen.

3. Concepts

In onze benadering van vraagstukken hebben we oog voor de complete keten, vooral voor de eindgebruiker die met onze oplossing moet werken. We kennen de processen bij onze klanten en kijken verder dan ons eigen vakgebied. En we zoeken graag de samenwerking met goede partners in industrie en wetenschap. Zeker als het kan bijdragen aan applicaties waarmee mensen verder kunnen.

4. Products

In deze vierde fase maken we het verschil door ons niet te beperken tot engineering maar met behulp van proven technology echt nieuwe, disruptieve concepten te ontwikkelen. Daarbij is techniek voor ons geen op zichzelf staand doel maar een middel. En we halen onze inspiratie uit de meest onverwachte bronnen. Om een voorbeeld te noemen: het idee voor ons Sound Beacon (voor evacuaties bij calamiteiten in tunnels) ontstond tijdens een kindervoorstelling. Bij toeval ontdekten we dat kinderen (met name in hun intuïtieve systeem) gevoelig zijn voor frequenties: hoge tonen trekken aan en lage tonen stoten af. Onze constatering werd bevestigd door nader academisch onderzoek en contact met een vooraanstaande universiteit. Op basis van dit principe hebben wij met ons Sound Beacon een uniek en uiterst effectief evacuatiesysteem kunnen ontwikkelen. Een ander sprekend voorbeeld van onze benadering is CEDD® (Contactless Energy and Data Distribution): ons platform dat energie, data en functionaliteit in één kabel combineert met contactloze, vonkvrije ‘nodes’.

5. SolUSEtions

De producten die we ontwikkelen, combineren we tot unieke oplossingen die voordeel opleveren voor de hele keten van iedereen die ermee te maken heeft. We kijken dus niet alleen naar wat winst oplevert maar ook naar voor wie het winst oplevert. En we gaan pas met een oplossing de markt op als we zeker weten dat hij doet wat hij moet doen. Met het oog daarop doen we voor elke introductie eerst een aantal familiarisatie projecten. Geen vrijblijvende pilots maar projecten waarin sprake is van een sterk commitment van alle betrokkenen. Zo komen we steeds weer tot SolUSEtions: optimaal functionerende oplossingen, gericht op praktisch gebruik. Daarmee zijn we als USE het landschap aan het veranderen.